PLEZALNA STENA VRANSKO

Plezalna stena je nastala iz opuščenega kamnoloma, ki pa so ga s časom naravni dejavniki preoblikovali v idealno plezalno steno. 

Stena je obrnjena proti JV, prevladujejo pa lahke smeri od 4a do 6a.