CERKEV SV. MIHAELA

Župnijska cerkev se nahaja v središču trga in tako opredeljuje njegovo zasnovo. Sestavlja jo triladijsko jedro z nadzidanim zvonikom s piramidno streho na zahodu, prezbiterijem, nadstropno zakristijo na severni strani in kapelo iz 18. st. na južni strani ladje. 

Omenja se že leta 1123, po letu 1332 kot fara. Notranjost je poslikana s freskami Tomaža Fantonija iz leta 1881. V kapeli sv. Antona je marmorni oltar Francesca Robbe iz ok. leta 1730, ki je edino njegovo delo na Štajerskem. Oltar krasi oljna slika sv. Antona, ki je delo slikarja Janeza Potočnika. Na oltarju sta grba zakupnika mitnice, plemenitega Ehrenportna, in njegove žene Francisce von Stemberk, ki sta dala oltar postaviti. 

 Cerkev je imela taborsko obzidje, a so ga 1842 porušili.

(Vir: ZKTŠ Vransko)